You are here

CHARM’S

韓星熱棒!韓迷必搶最潮聯乘運動系列

近幾年香港十分流行韓國文化,無論在音樂方面或是在時裝上,都吹起一股韓國熱潮,唔知你又係咪其中一位韓國風的忠實粉絲呢?如果你一向有留意韓國時裝,那麼你一定對CHARM’S這個韓國品牌一點也不陌生了吧!品牌由Yohan Kang 在2013年所創辦,他在韓國時尚界十分有名,亦是首爾時裝週歷年來最年輕的設計師。